Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacybeleidgenerator.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere managementautoriteiten.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst ‘het Bedrijf’, ‘Wij’, ‘Ons’ of ‘Onze’ genoemd) verwijst naar mytelefoonhoesjes.nl.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar: Californië, Verenigde Staten
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf worden ingezet om de Dienst te faciliteren, om de Dienst namens het Bedrijf te verlenen, om diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van de manier waarop de Dienst wordt gebruikt. p>
 • Gebruiksgegevens verwijzen naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar mytelefoonhoesjes.nl, bereikbaar via https: //www.mytelefoonhoesjes.nl/
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Terwijl u Onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht , unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat , Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen het volgende omvatten:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze service niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee de Bedrijf, bijvoorbeeld om gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

 • Noodzakelijke/essentiële cookies Type: Sessiecookies Beheerd door: Ons Doel: deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken wij deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.
 • Cookiebeleid / Kennisgeving acceptatiecookies Type: permanente cookies Beheerd door: Ons Doel: deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteitscookies Type: permanente cookies Beheerd door: Ons Doel: Met deze cookies kunnen we keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.
 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u heeft gekocht of van enig ander contract met ons via de service. p>
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dit niet te doen dergelijke informatie ontvangt.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij de door ons bewaarde persoonlijke gegevens over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten en diensten , marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen. p>

Het Bedrijf bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of als Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar (en bewaard op) computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijder uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, te verwijderen of te verzoeken dat wij daarbij helpen.

Onze Service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u binnen de Service te verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u die heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting
Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
Voorkom of onderzoek mogelijk wangedrag in verband met de Dienst
Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek
Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De dienstverleners waar wij gebruik van maken, hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteit op onze service over in overeenstemming met hun privacybeleid.

Gebruik, prestaties en overige

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om onze service te onderhouden en te verbeteren.

 • Muisstroom Mouseflow is een sessieherhalings- en heatmap-tool die laat zien hoe bezoekers klikken, bewegen, scrollen, bladeren en opletten op websites. De dienst wordt beheerd door ApS. De Mouseflow-service kan informatie van uw apparaat verzamelen. De door Mouseflow verzamelde informatie wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid: https:// mouseflow.com/privacy/
 • FreshDesk FreshDesk is software voor klantenondersteuning. De dienst wordt beheerd door Freshworks, Inc. De FreshDesk-service kan informatie van uw apparaat verzamelen. De informatie verzameld door FreshDesk wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid: https: //www.freshworks.com/privacy/
 • Google Places Google Places is een service die informatie over plaatsen retourneert met behulp van HTTP-verzoeken. Het wordt beheerd door Google De Google Places-service kan om veiligheidsredenen informatie over u en uw apparaat verzamelen. De informatie verzameld door Google Places wordt bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt Gegevens, neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en we zullen de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit privacybeleid.

U wordt geadviseerd dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Winkelwagen